Σάββατο, 30 Μαρτίου 2013

ΑΓΝΟΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Ήμουν πάντα του δικού μου προσώπου. Το τρίτο πρόσωπο όρθωνε πάντοτε ανάμεσα σε μένα και τις λέξεις έναν απροσπέλαστο τοίχο ∙ κανείς δεν μπορούσε να φτάσει επιτυχώς στον προορισμό του: Ούτε εγώ στις λέξεις, ούτε οι λέξεις σε μένα. 

Ήμουν πάντα του δικού μου προσώπου. Το φορούσα εγωιστικά, με φανατισμό, όπως φορούν οι άλλοι τις περικεφαλαίες τους. Σε όλες τις εκστρατείες που κυριαρχεί η βαρβαρότητα. Όταν σκοτώνεις όμως, πρέπει ο άλλος να μπορεί να βλέπει τα μάτια σου. 


ΣΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: