Τετάρτη, 22 Αυγούστου 2012

ΕΠΙ-ΓΡΑΦΕΣ 10Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ηλικία που υπάρχει είναι η παιδική. Όλες οι άλλες είναι τα αόρατα παραρτήματά της.Δεν υπάρχουν σχόλια: