Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015

ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ

Έσείς πού βρήκατε τόν άνθρωπό σας
κι έχετε ένα χέρι νά σάς σφίγγει τρυφερά,
κι έναν ώμο ν' άκουμπάτε τήν πίκρα σας,
ένα κορμί νά ύπερασπίζει τήν έξαψή σας,


κοκκινίσατε άραγε γιά τήν τόση εύτυχία σας ,
έστω καί μιά φορά ;
 

είπατε νά κρατήσετε ένός λεπτού σιγή
γιά τούς άπεγνωσμένους ;Ντίνος ΧριστιανόπουλοςΔεν υπάρχουν σχόλια: