Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014

ΞΟΦΛΗΣΕ
 

O κόσμος ξεκίνησε χωρίς τον άνθρωπο και θα τελειώσει χωρίς αυτόν.

Claude Levi-Strauss

 

 


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: