Δευτέρα, 30 Απριλίου 2012

ΜΟΙΡΑΙΟ ΞΕΓΕΛΑΣΜΑ
Όλα στην αρχή είναι χρώματα. Μετά γίνονται λέξεις για να μας εκδικηθούν.

ΜΑΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑΡΗ